Asfaltstrissa

Asfaltstrissa med helhärdat 400/450mm lagrat skärhjul.

Typ: S40 / Trissa: 400mm / Vikt: 57Kg
Typ: S45 / Trissa: 400mm / Vikt: 85Kg
Typ: S50 / Trissa: 400mm / Vikt: 86Kg
Typ: S60 / Trissa: 450mm / Vikt: 134Kg
Typ: Utan fäste / Trissa: 450mm / Vikt: 96Kg