Stubbklipp / Träklipp KL110

Stubbklipp PALLARI KL-110 monteras direkt på grävmaskinens redskapsfäste och därmed lämpar den sig i parallellt arbete med t.ex. sorteringsgrip.
Det gör KL-110 till ett utmärkt verktyg för tippar och andra uppsamlingsplatser.

TEKNISKA DATA:

• Hydraultryck (max) ..... 320 bar

• Gap öppning .................. ca. 110 cm

• Brytkraft ....................... ca. 50 t

• Vikt .............................. ca. 1700 kg

• Maskin rekommendation ...15-25 t

• Höjd .............................. ca. 220 cm

• Bred .............................. ca. 180 cm

• Redskapsfäste enligt grävmaskin.