Effektiv sanering och absorbering med Absol

Absol är ett saneringsmedel och en absorbent som suger upp, sanerar och neutraliserar miljöfarliga vätskor snabbt och effektivt.
Absol fungerar även för att sanera brandfarliga vätskor och förebygga bränder, samt som ett halkskyddsmedel.
Mångsidiga Absol platsar, kort sagt, överallt där det sker en hantering av olja, fett, färg, lösningsmedel och syror.
Produkten framställs i huvudsak av sand, kalk cement och vatten och innehåller inga hälsofarliga ämnen.

Absol saneringsmedel – det självklara valet

  • Absol suger upp alla typer av organiska vätskor som olja, fetter och lösningsmedel.
  • Absol suger upp och neutraliserar både organiska och oorganiska syror.
  • Absol är en naturlig absorbent som är framställd av sand, kalk, cement och vatten.
  • Absol innehåller inga hälsofarliga ämnen.
  • Absol är effektiv och har hög absorptionskapacitet.
  • Absol är lätt att sprida ut och sopa upp efter sanering.
  • Absol finns i förpackningar som täcker alla behov.
  • Absol kan förebygga bränder och halkolyckor.

Absol. Det självklara alternativet.