Verktyg

Armera Armering
Gipsverktyg Gipsa
hylsnycklar, fasta nycklar Verktyg för mekaniskt arbete
Yxor & tillbehör Yxor & tillbehör
Borr Borr
Hammare, mejselhammare, klubbor Hamra & banka
tumstock, måttband, laser Mätverktyg
bräckjärn, kofot Bryta & bända
asfaltsraka, skyffel, spade, kratta Mark & trädgårdsredskap
såg, hålsåg, tigersågsblad Skärande & sågande verktyg