Rensskopa / Kloakskopa

Välj storlek och längd i rullningslisten.
Vi specialtillverkar även efter egna önskemål.