Byggnadsställningar

LODAX Scaff Secure
Säkra ställningen med våra specialiserade säkerhetsplattor och skapa en
säker miljö för medarbetare och förbipasserande.

• Serien nnehåller produkter som förbättrar både stabiliteten och
synligheten av er byggnadsställning
• Lämplig för runda / fyrkantiga fötter på max 155mm
•  Staplings & vinklingsbara
• Röd reflektor för synlighet nattetid
• Högt grepp för säker positionering
• Vattenavvisande och väl synliga
• Ruttnar inte som trä