Containertömmare Kinshofer KM920-12

Robusta mekanik med självcentrerande hydraulisk låsning.

Exakt positionering med KINSHOFER rotator.

Övertrycksventil säkerställer konstant tryck oberoende av kranens arbetstryck.

Skydd mot skador av behållaren genom automatisk lyfttopp och ytterligare höjdkontrollsystem.

Containertömmare Kinshofer KM921

Kombinations modell: utan några justeringar kan båda typerna av behållare kan hanteras
- mushromsystem eller ringsystem.


Låg totalhöjd på grund av kompakt design.


Robust mekanik med självlåsande spindel.


Exakt positionering med KINSHOFER rotator.


Övertrycksventil säkerställer konstant tryck oberoende av kranens arbetstryck.


Skydd mot skador av behållaren genom automatisk lyfttopp och ytterligare höjdkontrollsystem.

KINSHOFER tömningssystem med mushroom systemet kännetecknas av
korta cykeltider och ett attraktivt pris. Behållare kan nu tömmas ännu snabbare
och
mer kostnadseffektivt sätt med endast en operatör.