Din partner för säkra godstransporter

PG Export AB erbjuder produkter och kundanpassade lösningar inom lastsäkring och lastoptimering genom hela transportkedjan – från emballageband och surrningar till tekniskt avancerade last- och lossningssystem. Med vårt kunnande och erfarenhet hjälper vi våra kunder att göra godshanteringen både säkrare och mer effektiv.

Surrningar

Spännband

 

 

 Spännband är det absolut vanligaste sättet att säkra gods. En metod som ofta används är överfallssurrning. Vid användning av spännband pressas godset mot underlaget med hjälp av inspänningskraften ifrån spännbandet. Detta ökar friktionen mellan godset och underlaget och förhindrar godset från att börja glida. Spännband används också för att förhindra gods från att tippa.

Spännband måste tillverkas i enlighet med EN-12195-2 inom alla EU-länder sedan Maj 2001.

Entreprenad

 

 

 

 

Bärgningsdrag
Mjuka, smidiga och starka Bärgningsdrag / Bogserstroppar

Förstängning

 

 

Med vår förstängningsutrustning/cargostag så säkrar du alltid ditt gods på bästa sätt

 

Engångssurrningar

 


A-låssurrningen är ett utmärkt alternativ för att byta ut spännband  vid t.ex. exportleveranser då inte lastsäkringsutrustningen kan returneras. Ger samma funktion som ett spännband men till en lägre kostnad.

Lyft

Mjuka lyft

 

 

 

Mjuka lyftredskap
Rundsling, bandsling och bandstroppar brukas till största delen utan att kombineras med andra lyftkomponenter, men kan vid behov med fördel kombineras med klass 8 kättingkomponenter. Mjuka lyft redskap har låg egenvikt i förhållande till sin bärighet samt mjuk anläggningsyta mot godset d.v.s skadar inte godset. Redskapen är mycket flexibla då de kan kopplas runt lasten på många olika sätt . Mjuka lyft redskap är dussutom färgkodade för varje maxlast. Säkerhetsfaktorn för mjuka lyft redskap är 7:1.

CE-Märkta lyftsling
Rundsling skall från och med 1:a januari 1995 CE-märkas. CE-märket är ett bevis på att slinget uppfyller EU-s maskindirektiv. Användarinstruktion och CE-certifikat bifogas varje leverans. Arbetarskyddsstyrelsen kan vid besiktning på en arbetsplats förbjuda användningen av slingor som inte är CE-märkta och därmed inte följer gällande normer.

Vad är säkerhetsfaktor?
Säkerhetsfaktor 7:1 betyder att lyftredskapet har en brotthållfasthet på 7 gånger maxlasten. En rundsling art. nr. 950203 har en maxlast på 2 ton och en säkerhetsfaktor på 7, vilket betyder att brottstyrkan inte får understiga 14 ton. Observera att maxlasten ej får överskridas vid användning. I Sverige och inom övriga Europa används säkerhetsfaktor 7:1.

Kättingkomponenter

 

 

 

 

Lyftredskap Forankra kättingredskap är monterade med Forankra original kätting samt lyft komponenter i klass 8 kvalitet. Produkterna finns beskrivna i respektive produktavsnitt. Vårt standardprogram av kätting redskap avspeglar de vanligast förekommande kombinationerna av ingående klass 8 komponenter. Ytterligare kombinationer kan självfallet anpassas efter specifi ka krav och önskemål.

Olikformig belastning Om belastningen ej är helt symetriskt fördelad, skall 2-partigt redskap dimensioneras som 1-part, samt 3- och 4-partigt som 2-partigt.
I samband med lyftet Lyft aldrig med vriden kätting. Förkortning får endast ske med därför avsedd komponent. Kroken får ej belastas i spetsen. Lasten måste alltid bäras i krokens botten. Toppöglan skall alltid kunna röra sig fritt i krankroken. Överskrid aldrig angiven maxlast för respektive lyftvinkel.
Tillsyn Kontrollera noggrant förslitning eller tendenser därtill i något av i redskapet ingående komponenter. Förslitning får max uppgå till 10% av ursprunglig dimension. Max tillåten förlängning på kätting är 5% (mätes över 5st kättinglänkar).
Märkning Redskapen skall förses med märkbricka innehållande tillverkarsymbol, tillverkningsdatum, id-nr, maxlast samt CE-märkning.

Lyftblock & redskap

 

 

 

 

Vi har en mängd olika lyftutrustningar som t.ex. Lyftblock, spaklyftblock, snabblyftblock, balkvagn, blockvagn, balkklämma, vinchar, telfrar, kranvåg, magnetlyft, plåtlyfthandskar, fatlyft, trumlyft, brunnringslyft & pallgaffel för att nämna några. 

Stållinor & tillbehör

 

 

 

 

Stållina, vi erbjuder ett komplett sortiment av stållinor och tillbehör avsett för stagning, upphängning, lyft och förankring. Vid speciella önskemål om wireprodukter, kontakta oss för mer information.

Vad är en stållina? En stållina är uppbyggd av ett antal kardeler, vilka är sammanslagna från ett antal individuella trådar av stål. Kardelerna i linan är slagna runt en central kärna, vilken kan bestå av stål eller fiber. Genom att variera trådantalet i kardelerna, antalet kardeler runt linans kärna samt ståltypen, kan man få fram en mängd olika linor med unika egenskaper speciellt anpassade till respektive uppgift .

Ytbehandling Utgångsmaterialet dvs. valstråden levereras antingen blankdragen, förzinkad (SLM) eller rostfri (SLS). Vid korrosiv miljö rekommenderas förzinkad lina. I extremfall bör rostfri lina användas. Stållinor kan även skyddas med plastbeläggning såsom SLMP och TIR.

Tillbehör i vårt tillbehörssortiment ingår låsbleck, bygellås, backlås, kausar, vantskruvar och kastblock i de olika dimensioner som passar till linprogrammet. Kundanpassade linredskap tas fram på begäran.

Pallyftare & pallhantering

 

 

 

 

Pallyftare för professionellt bruk.
Finns i flera varianter, kontakta oss för mer info.

Kompletta lyftredskap

Lastsäkring

Kättingspännare

 

 

 

 

ABT Kättingspännare är konstruerad så att krokarna har en inbyggd spärr som gör att kättingen inte ramlar ur kroken. Enligt gällande Europanorm ska dessa kättingspännare användas. Kättingspännaren finns även utan säkerhetsspärren.

Maskin- & trailersurrning

 

 

 

 

Spännarna för de riktigt tunga transporterna. Surrningarna används i huvudsak för förankring av trailers och entreprenadmaskiner på såväl land som sjötransporter.
ABT 20000B har ett förlängt handtag för ökad inspänningskraft.
Märkning och utförande i enlighet med SS-EN. 12195/2

Surrningskätting

 

 

 

 

Surrningskätting med kortlänkad kätting av seghärdad klass 8 kvalité. Direktmonterad krok med spärr i var ända. Används ihop med ABT Kättingspännare. Standardlängd 3,5m. Kan fås i andra längder.

Kättingspännare

 

 

 

 

Genom att använda sig av kättingspännare med ratchet sparar man tid och framförallt vikt och skapar sig en enklare inspänning än med en traditionell loadbinder. Kättingspännarens krokar är avsedda för att passa ihop med långlänkad 6 mm kätting. Kan fås i andra längder än standard.

Märkning och utförande i enlighet med SS-EN 12195-2.

Nyheter